लोक सेवाको विज्ञापन : स्वास्थ्य सेवा तर्फ नवौँ र एघारौँ तहमा स्थायी हुने अवसर

काठमाडौँ, ८ भदौ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले निजामति सेवा अन्तरगर्तको स्वास्थ्य समूहका एघारौँ तथा नवौँ तहमा स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । आयोगले एघारौँ तहमा ७ जना र नवौँ तहमा ३९ जनाका लागि स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो ।

थप जानकारीका लागि हेरौँ सूचना


Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर