अवसर

काठमाडौँ, २६ माघ । नेपाली सेनाको जंगी अड्डाले सैनिक कल्याणकारी कोषद्धारा सञ्चालित विभिन्न अस्पतालहरुमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ ।

1 2 23 24