विज्ञ लेख

क्यान्सर भन्ने बित्तिकै मानिसमा एक किसिमको भय त्रास उपन्न हुने गर्दछ । हुन पनि कुनै व्यक्तिलाई क्यान्सर लाग्यो भने त्यो व्यक्तिलाई त अफ्टेरो पार्छ...

1 2 19 20