टिप्स

– घिउ तेल तथा अन्य चिल्लोको मात्रा जतिसक्यो कम प्रयोग गर्ने । खाना पकाउनका लागि घिउको सट्टा शुद्ध तोरिको तेल नै प्रयोग गर्ने ।

1 2 34 35