मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर ५ / ६ / ७ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, २ साउन । वरिष्ठ मेडिकल रेकर्डर निरीक्षक, मेडिकल रेकर्डर निरीक्षक, मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर ५ / ६ / ७ तहका कर्मचारीहरुको समायोजन विवरण सार्वजनिक सूची यसप्रकार छ ।

थप समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *