phimosis treatment in nepal

याद गर्नु भएको छ ? तपाईँको बच्चामा पनि फ्यामोसिसको समस्या हुनसक्छ

बच्चा (पुरुष)को जनेन्द्रीय अर्थात लिंगको टुप्पाको डल्लो (सुपाडी)लाई छालाले छोप्ने अवस्थालाई फ्यामोसिस भन्छौँ । जन्मदा खेरी कुनै पनि बच्चाको लिंगको टुप्पाको छाला पछाडी