Zika virus

यी हुन ‘जीका भाइरस’बारेका पाँच तथ्य !

१. जीका भाइरस प्रति यति धेरै गम्भीर किन ? लामखुट्टेबाट सर्ने जीका भाइरसको सम्वन्ध अहिले एकदमै विरलै लाग्ने स्नायुरोग माइक्रोसेफाली संग पाइएकोले यसले