Nepali

उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कान्तिपुरको समिक्षा

नेपाली हेल्थ / काठमाडौँ-बसुन्धरामा रहेको कान्तिपुर जनरल अस्पतालले विरामीको उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन चिकित्सक तथा सरोकारवालासंग छलफल गरेको छ । अस्पतालले आवश्यकता अनुसार