सरुवा रोग

काठमाडौँमा ३०० शैय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल, प्रदेशमा ५० शैय्याका

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष भित्र काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शैय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यस्तै सातवटै प्रदेशमा ५० शैय्याका त्यस्तै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।