आइसोलेसन

अस्पताल भरिएपछि विद्यालय र क्याम्पसमा आइसोलेसन

बलेवा, २१ जेठ ।  सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रहेका आइसोलेसनकक्ष भरिन थालेपछि बागलुङमा विद्यालयमा आइसोलेसन बनाउने विकल्प खोज्न थालिएको छ । य