स्कीम

डिन कार्यालयले नियम विपरित भर्ना लिएकै हो । र यो कार्य गर्न डिन नलागीकन सम्भव छैन । त्यसैले हामी भन्दैछौँ .........