स्वास्थ्यको बजेट

सातबटा प्रदेशलाई स्वास्थ्यको बजेट ४ अर्व ६० करोड, कार्यक्रम यी हुन् यसरी बाँढियो

काठमाडौँ, २७ जेठ । राष्ट्रिय बजेटको ६.१५ प्रतिशत अर्थात ९० अर्व ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको आधारमा बाँडफाँड गरेको छ ।