सामान्यको सरुवामा स्वास्थ्यबाट जाने र आउने कर्मचारीको संख्या ५४ (नाम सूची सहित)

काठमाडौँ, २ असोज – सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार गरेको ७९२ जनाको सरुवा सूचीमा स्वास्थ्यमा आउने र जाने निजामती सेवाका कर्मचारीको संख्या ५४ रहेको छ । सरुवाका माग गरेका तथा लामो समय एकैस्थानमा रहेका कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको मन्त्रालय जनाएको छ ।

हेरौँ, सामान्यको सरुवामा स्वास्थ्यबाट कोको गए र स्वास्थ्यमा कोको आए ?

saruwa

saruwa1

saruwa2

saruwa3

saruwa4

saruwa5