यस्ता छन् जनस्वास्थ्य विधेयकमा उल्लेखित छ वटा कसुर र सजायको व्यवस्था

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, ४ भदौ । संघीय संसदमा गत साता पेश भएको जनस्वास्थ्य सेवा सम्वन्धमा व्यवसथा गर्न बनेको विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था र सेवाग्राहीका लागि कसुर तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त विधेयकको दफा ४७ मा कसुरको व्यवस्था र दफा ४८ मा सजायको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त विधेयममा कसुर र सजायको व्यवस्था यसप्रकार छ :

थप समाचार

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *